Kinesitherapie

Manuele therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

De manueel therapeut heeft een ‘holistisch beeld’ van het lichaam. Dit wil zeggen dat er gekeken wordt naar mogelijke verbanden tussen de verschillende lichaamsregio’s en bewegingsstelsels. Zo kan bv. hoofdpijn veroorzaakt worden door een beperking in de bovenste nekwervels. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Voorbeelden van klachten

Manuele therapie wordt onder meer toegepast bij klachten zoals hoofdpijn, nekpijn met of zonder uitstralingsklachten, kaakproblemen, schouderklachten, lage rugklachten al dan niet met uitstraling naar de benen, bekkenklachten, bekkeninstabiliteit,  heup- en knieklachten, voet- en enkelproblemen.

Behandelmethodes

Afhankelijk van het doel kunnen er verschillende behandelmethodes toegepast worden:

 • Mobilisatie of manipulatie
 • Harmonische technieken
 • Neurogene Mobilisaties
 • Stabilisatietraining en oefentherapie

Bekkenbodemreëducatie

Bekkenbodemrevalidatie is een therapie ter behandeling van functiestoornissen van de bekkenbodem. De bekkenbodem bestaat uit een aantal dunne spierlagen die letterlijk de bodem van het bekken vormen.

De functies van de bekkenbodem zijn:

 • een ondersteunende functie voor buik- en bekkenorganen(blaas-baarmoeder-darm)
 • een stabiliserende functie voor het bekken
 • een sluitende functie om urine en stoelgang op te kunnen houden
 • een seksuele functie

De bekkenbodemspieren kunnen te slap of te gespannen zijn. Te slappe spieren liggen meestal aan de oorzaak van problemen zoals urine- of stoelgangverlies, moeite om plas op te houden, verzakkingsgevoel. Te gespannen spieren geven problemen zoals constipatie en seksuele problemen (pijn bij het vrijen, erectieproblemen). Verder behandelen wij ook kinderen met plas- of stoelgangproblemen en incontinentie problemen na een operatie.

Behandelmethodes

Wij maken gebruik van biofeedback en spierstimulatie apparatuur. Het principe van de biofeedback rust op het feit dat de patient een visueel signaal krijgt bij op- of ontspanning van de spieren. Op die manier krijgt de patient informatie om goed te kunnen oefenen.




Sportkinesitherapie

Heb je een sportblessure of overbelastingsletsel waardoor je je sport niet meer kan beoefenen? Onze sportkinesitherapeuten behandelen zowel acute als chronische klachten. Via een individueel aangepast schema zorgen wij ervoor dat je opnieuw terug op niveau komt. Wij maken hiervoor gebruik van een aantal verschillende behandelingstechnieken.

Behandelingstechnieken

 • mobilisatietechnieken en/of manipulaties
 • diepe dwarse fricties om de doorbloeding te stimuleren
 • brace of taping
 • oefentherapie met of zonder behulp van apparatuur ( bvb Theraband, Airexmat, trampoline, enz. )

Essentieel hierbij is dat de therapeut steeds rekening houdt met de juiste balans tussen belasting en belastbaarheid

Een goeie communicatie met de patiënt is hierbij zeer belangrijk om niet te snel te gaan in het revalidatieschema en hierdoor eventueel te hervallen. Advies naar preventie is dan ook een onderdeel van het behandelschema.

Perinatale kinesitherapie

Prenatale kinesitherapie omvat zowel oefeningen en tips voor het verlichten van klachten (gezwollen ledematen, bekkeninstabiliteit, bekkenbodem,...) als oefeningen en tips die je kan gebruiken tijdens de bevalling zelf. Er wordt eveneens informatie gegeven over pers- en ademhalingstechnieken om de weeën op te vangen. Er worden 2 à 3 behandelingen voorzien als er geen andere problemen zijn.

Postnatale oefeningen zijn vooral gericht op het versterken van rug-, buik- en bekkenbodemspieren. Deze oefeningen worden gestart 6 weken na de bevalling. De behandeling duurt 1 uur en de baby mag steeds meekomen.

Lymfedrainage volgens Vodder

Lymfedrainage is een zachte massagevorm gericht op het stimuleren van het lymfestelsel. Het doel van de drainage is het teveel aan vocht beter en sneller via de lymfebanen af te voeren. Het heft oedeem op, verhoogt de immuniteit , verlaagt stress en optimaliseert het hormonale stelsel.

Lymfedrainage heeft een goed resultaat bij:

 • posttraumatisch oedeem
 • oedeem na een operatie bv borstoperatie, wegname klieren
 • klachten ten gevolge van stress
 • obstipatie
 • bloedcirculatiestoornissen zoals pijnlijke en vermoeide benen

Ademhalingstherapie

Respiratoire kinesitherapie of ademhalingskine bestaat hoofdzakelijk uit autogene drainage. We baseren ons op de methodes van Dr. Chevalier en Dr. Postiaux. Autogene drainage is een techniek waarbij u als patiënt onder begeleiding van de therapeut zelf de longen draineert. Zo vergroten we het longvolume en kunnen longsecreties (slijmen) opgehoest worden. De therapie wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen, maar ook baby’s worden behandeld via autogene drainage. Daarnaast geven we u handige tips en worden indien aangewezen ook spierversterkende en conditieoefeningen gedaan.

Mogelijke indicaties zijn:

 • mucoviscidose
 • emfyseem
 • bronchitis
 • bronchiolitis
 • astma
 • hyperventilatie
 • postoperatief



Revalidatiebehandelingen

Neurologische revalidatie

Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van de hersenen en/of het zenuwstelsel. Het kan gaan om aangeboren afwijkingen, maar ook om een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Voorbeelden zijn beroerte (CVA), spierziekten (ALS, etc.), multiple sclerose (MS), dwarslaesie, Parkinson, hersenkneuzing (contusio cerebri), open rug (spina bifida), plexusletsels.

De oefentherapie is erop gericht het neurologische herstelproces zo optimaal mogelijk te stimuleren, opdat o.m. stijfheid (spasticiteit of rigiditeit) vermindert, kracht en uithouding vergroten, het evenwicht verbetert, stappen (starten, stoppen, draaien) veiliger en soepeler lukt.

Geriatrische revalidatie

Het doel van de geriatrische revalidatie is om bij de oudere patiënt maximale zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden.We oefenen op mobiliteit,kracht, goed marchpatroon en aandacht gaat ook naar valpreventie.

Postoperatieve revalidatie

Postoperatieve revalidatie is een therapie na een orthopedische operatie (knieprothese, heupprothese, schouderprothese of na een fractuur), na een cardiovasculaire operatie of bij algemene verzwakking na een heelkundige ingreep.

Gangrevalidatie valpreventie

Er wordt vanuit uw zorgvraag een oefenprogramma opgesteld. De therapie bestaat uit evenwichtstraining, krachttraining van de grote spiergroepen, conditieopbouw en gangrevalidatie. Daarnaast geven we u handige tips om thuis toe te passen. Mogelijke indiciaties:  parkinson, postoperatief, evenwichtsstoornissen, enz.